BUKU JINGGA - AGENDA PAKATAN RAKYAT

BUKU JINGGA - AGENDA PAKATAN RAKYAT
Klik pada imej untuk membaca kandungannya

Sabtu, Ogos 28, 2010

Apabila Jahil Menguasai Ilmu

Oleh : Ibnu Mokhtar

Soalan: Apakah hukum dalam Islam jika non-Muslims memasuki masjid utk membuat baik-pulih/ ubah-suai, menyampaikan ucapan, atau belajar lebih lanjut mengenai Islam?

Jawapan oleh Syeikh `Atiyyah Saqr, & Syeikh Muhammad Saleh Al-Munajjid :

Adalah ditegaskan yang Islam menggalakkan toleransi dan kewujudan bersama secara aman antara Muslims dan non-Muslims. Jika non-Muslim masuk ke masjid untuk menyampaikan ucapan yang boleh membawa kepada persefahaman lebih baik, maka ia amat dialu-alukan dan digalakkan mengikut pandangan agama. Islam ialah agama yang mengamalkan dialog yang bermanfaat dalam maksud sebenar. Sejarah Muslim ialah satu contoh yang baik berkenaan hal ini.

Sheikh `Atiyyah Saqr, bekas ketua Jawatankuasa Fatwa Al-Azhar, menjelaskan pandangan Fuqaha berkenaan hal ini seperti berikut:

Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis (tidak suci), maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."  (At-Tawbah 9: 28)

Allah SWT berfirman lagi, 
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (Jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi…"  (An-Nisaa’ 4: 43)

Berpandukan ayat-ayat ini, majority Fuqaha, termasuk mereka dari Mazhab Fiqah Maliki, Shafi`i dan yang lain, menegaskan yg musyrikin/penyembah berhala tidak dibenarkan utk memasuki Masjidil Haram di Makkah.

Bagaimanapun, mereka berpendapat tidak salah kalau Orang Kristian dan Yahudi memasukinya di tempat lain. Mereka berpendapat hukum ini hanya diguna-pakai kepada Masjidil Haram di Makkah juga kawasan persekitarannya. Abu Hanifah, bagaimanapun, berpendapat musyrikin/penyembah berhala boleh masuk ke Masjidil Haram di Makkah selagi dia tidak tinggal atau menetap disitu. Dia menafsirkan tidak suci sebagai kekotoran spiritual (syirik).

Untuk masjid lain selain Masjidil Haram di Makkah, Fuqaha Madinah melarang non-Muslims dari memasuki masjid kerana non-Muslims dianggap oleh al- Qur’an sebagai tidak suci. Imam Ahmad diriwayatkan berkata mereka boleh masuk ke masjid dengan kebenaran Muslims.

Ini disokong oleh riwayat yang Rasululllah (SAW) membenarkan penduduk At-Ta’if untuk tinggal di masjid sebelum mereka memeluk Islam. Baginda juga menerima Orang Kristians dari Najran dlm masjid baginda di Madinah. Apabila masa sembahyang mereka sampai, mereka bersembahyang di masjid mengadap arah timur. Maka Rasululllah (SAW) bersabda (kepada Sahabat), “Biarkan mereka (utk menunaikan sembahyang).”

Di bawah tajuk ‘Musyrik Masuk Ke Masjid’, Al-Bukhari, dalam Sahihnya menyebut yang Thamamah ibn Athal (sedangkan dia seorang Musyrik) diikat dalam masjid.

Dalam Fath al-Bari, Ibn Hajar menyebut terdapat pelbagai pendapat mengenai hal ini. Fuqaha Hanafi memberikan kebenaran tanpa syarat sedangkan ulama Maliki dan al-Mazni diriwayatkan melarangnya langsung. Ulama Shafi`i membezakan antara Masjidil Haram dengan masjid lain. Terdapat satu pendapat yang kebenaran itu hanya dihadkan kepada Ahli Kitab tetapi ini di bantah dengan kes Thamamah yg disebutkan di atas.

Sheikh M. S. Al-Munajjid, penceramah dan pengarang Islam dari Arab Saudi, menyatakan:

Adalah diharamkan kepada Muslims untuk membenarkan sebarang non-Muslim untuk masuk ke Al-Masjid Al-Haram di Makkah dan persekitarannya yang suci, kerana Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis (tidak suci), maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."  (At-Tawbah 9: 28)

Menurut pendapat mazhab Shafie dan Hambali:
Orang-orang kafir boleh masuk ke dalam masjid lain selain dari Masjidil Haram kerana ada urusan tertentu, dengan syarat mendapat keizinan dari orang Islam. Ini adalah kerana tegahan dalam ayat tersebut khusus bagi Masjidil Haram sahaja, dan Nabi (S.A.W) pernah dikunjungi oleh satu rombongan dari penduduk-penduduk Taif dan mereka ditempatkan dalam masjid sebelum memeluk Islam.

Jika ada golongan yang mengatakan ianya adalah haram. Bagaimana pula dengan non-Muslim yang dibenarkan memasuki masjid untuk tujuan mengenal Islam seperti di Masjid Negara, Masjid Shah Alam, Masjid Wilayah, Masjid Putrajaya dan sebagainya? Bagaimana pula dengan non-Muslim yang membaik-pulih struktur dalaman Masjid? Tidakkah semua tuduhan dan isu yang dimainkan oleh puak JUMUD LAGI BERLUMUT ini hanyalah sekadar mainan politik semata? Fikir-fikirkan !!!

Kesimpulannya:

Pandangan tepat ialah ianya dibenarkan jika ia menepati matlamat Shari`ah atau menepati sebab penting, seperti jika non-Muslim perlu masuk ke masjid untuk mendengar sesuatu yang mungkin menggalakkannya utk memeluk Islam, atau dia perlu minum air, atau seumpamanya. Ini adalah antara tujuan Rasulullah (SAW) dalam hal ini; dia mengikat (tawanan baginda ) Thamaamah ibn Athal Al-Hanafi dalam masjid sebelum dia menjadi Muslim, dan rombongan dari Thaqif dan Kristian dari Najran tinggal di masjid sebelum mereka memeluk Islam. Sebenarnya, banyak manfaat yang bakal diperolehi dari hal ini: mereka boleh mendengar ucapan dan khutbah Rasulullah (SAW) untuk melihat orang solat dan membaca al- Qur’an, dan sebagainya. (Fatwa Al-Lajnah Al-Da’imah – Jawatankuasa Tetap Untuk Kajian Islam dan Ifta’)

Maka, jika non-Muslims memohon untuk masuk ke masjid dengan tujuan untuk melihat bagaimana Muslims bersolat, cara muslim melaksanakan ibadah puasa (berbuka) tiada salah dalam hal itu, selagi mereka tiada sesuatu yang boleh mencemarkan masjid itu, dan perempuan mereka tidak berpakaian menjolok mata, atau sebarang alasan lain yang menghalang mereka dari masuk ke masjid. Jadi mereka boleh masuk dan duduk di belakang Muslims untuk melihat bagaimana mereka sembahyang.

Berdasarkan kepada Fatwa di atas, kita boleh katakan yg non-Muslim, termasuk Orang Kristians dan Yahudi, dibenarkan untuk masuk ke masjid, tetapi mereka patut mentaati syarat berikut:

1- Non-Muslim dibenarkan untuk masuk ke masjid – selain dari Masjidil Haram di Makkah – dengan kebenaran awal dari Muslim.

2- Mereka mesti ada alasan kukuh untuk masuk ke masjid.

3- Mereka mesti menghormati kemuliaan masjid dan beringat yg itu ialah tempat suci untuk beribadah.

4- Lelaki dan perempuan tidak dibenar membuka aurat semasa masuk ke masjid. Berkenaan dengan hal baik-pulih/ubah-suai. Kita berpendapat yang Muslims mesti diberi keutamaan dalam melaksanakan kerja itu, melainkan jika ia sangat perlu untuk meminta pertolongan dari non-Muslims. Ada keperluan yang memerlukan pertolongan dari mereka, terutamanya dalam hal berkaitan masjid.Klik pada gambar untuk paparan lebih jelas...

ARKIB