BUKU JINGGA - AGENDA PAKATAN RAKYAT

BUKU JINGGA - AGENDA PAKATAN RAKYAT
Klik pada imej untuk membaca kandungannya

Khamis, Oktober 13, 2011

Coretan Ketua Cabang, YB Ustaz Maktar berkenaan Hudud

Sedikit coretan mengenai Hukum Hudud, semoga ia dapat membantu meredakan kekeliruan rakan-rakan pencinta Agama Islam.

Apabila Allah menjadikan manusia, Allah juga menjadikan bersama kejadian manusia itu undang-undang yang dapat mengawal manusia daripada terjerumus ke lembah kehinaan dan kesengsaraan akibat daripada perbuatan manusia itu sendiri.
...
Al-Mawardy (seorang tokoh Ilmuan Islam) mendefinisikan Hudud sebagai Sekatan-Sekatan atau Deraan-Deraan yang ditentukan oleh Tuhan sebagai balasan ( hukuman ) kerana melakukan perkara-perkara yang ditegah dan meninggalkan pekara-perkara yang diperintah, kerana tabiat semulajadi manusia yang dikuasai oleh nafsu yang melalaikan dari seksaan akhirat dengan semata-mata mengejar kelazatan dunia yang cepat / segera .
( al-Mawardy, al-Ahkam al-Sultaniyyah, hlm. 221 ).

Sekatan-sekatan dalam bahasa Arab disebut HAD dan kata jamaknya ( plural nya ) HUDUD

Melaksanakan hukum hudud ini adalah wajib dan dikira sebagai hak Allah. Maksud Hak Allah ialah seksaan itu tidak boleh digugurkan ( dimaafkan ) sama ada oleh individu atau masyarakat. ( Abdul Qadir Audah, al-Tasyri ' al-Jinaiy al-Islamiy, hlm. 78 ).

Segala Hak Allah jika tidak dilaksanakan di dunia ini akan dituntut pula di Akhirat, sebab itu kita pernah mendengar kisah para sahabat datang menyerah diri kepada Rasulallah s.a.w. dalam suatu kes perzinaan.

Terdapat 7 jenis kesalahan yang dihukumkan dengan hukum hudud iaitu :

- Zina
- Tuduhan Zina ( Qazaf ) tanpa empat saksi
- Minum Arak
- Mencuri
- Hirabah ( Perusuh / ganggu keamanan )
- Murtad
- Baghy (Bughah – Pemberontakan)

Sekarang mari kita melihat untuk siapakah Hukum Hudud ini wajib dilaksanakan.

Hukuh Hudud ini bukan untuk semua golongan manusia tetapi hanya terhad kepada orang Islam sahaja, kerana ia Hukum Islam / Hukum Orang-Orang Beragama Islam. Jadi orang bukan Islam tidak perlu risau.

Walaupun Hukum Hudud ini pastinya untuk umat Islam, bagi mereka yang bukan Islam diberi pilihan samada untuk menjalankan hukuman dengan cara Islam ataupun dengan cara yang disarankan oleh agama mereka sendiri. Dalam ertikata lain, lain agama, lain cara hukuman. Tetapi bagi agama yang tidak mempunyai kitab untuk merujuk rang undang-undang agama mereka, maka amat berpatutanlah jika dihukum dengan perundangan umum (tidak semestinya mesti Hukum Hudud) yang telah dipersetujui dan mencapai kata sepakat.

Pernah juga terjadi kes dimana orang bukan Islam seperti Kristian dan Yahudi pada zaman kegemilangan Islam memilih Hukum Hudud, oleh kerana hukuman yang lebih berat akan dilaksanakan jika menurut undang-undang agama mereka sendiri.

Inilah Keadilan Ilahi (Allah), Dia memberi pilihan di dunia tetapi tidak lagi di Akhirat. Bagaimana pun di antara malaksanakan Hukum dan Melaksanakan Cara Hidup Islam (Ad-deen) yang sempurna dan menyeluruh, melaksanakan cara hidup itu lebih utama agar manusia dapat melihat betapa Indah dan syumulnya agama suci Allah ini, dan mereka tidak berpecah dan bertelagah dalam perkara yang mereka kurang mengetaui.

Firman Allah :
"Dan umat tiap-tiap Rasul tidak berpecah belah dan berselisihan (dalam menjalankan ugama Allah) melainkan setelah sampai kepada mereka ajaran-ajaran yang memberi mereka mengetahui (apa yang disuruh dan apa yang dilarang); berlakunya (perselisihan yang demikian) semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. Dan kalaulah tidak kerana terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu (untuk menangguhkan hukuman) hingga kesuatu masa yang tertentu, tentulah dijatuhkan hukuman azab dengan serta-merta kepada mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan Allah mewarisi Kitab ugama kemudian daripada mereka, berada dalam keadaan syak yang menggelisahkan terhadap Kitab itu.
Oleh yang demikian itu, maka serulah (mereka-wahai Muhammad – kepada berugama dengan betul), serta tetap teguhlah engkau menjalankannya sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka; sebaliknya katakanlah: “Aku beriman kepada segala Kitab yang diturunkan oleh Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah jualah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal kami, dan bagi kamu amal kamu. Tidakkah patut ada sebarang pertengkaran antara kami dengan kamu (kerana kebenaran telah jelas nyata). Allah akan menghimpunkan kita bersama (pada hari kiamat), dan kepadaNyalah tempat kembali semuanya (untuk dihakimi dan diberi balasan)” [Asy-Syura:14&15].


Klik pada gambar untuk paparan lebih jelas...